Poštovné zdarma   |   Vrátenie do 30-tich dní

+421 915 774 755

Ochrana súkromia

eyerim rešpektuje súkromie všetkých užívateľov, ktorí navštívia našu webovú stránku. Riadime sa a konáme v zhode s najsprávnejšími princípmi zaobchádzania s osobnými údajmi.

Naša ochrana súkromia je súčasťou nášho záväzku poskytovať dokonalý zákaznícky servis. eyerim sa zaväzuje zaobchádzať s informáciami poskytovanými vami starostlivo a zodpovedne, predovšetkým v súvislosti s kooperáciou s tretími stranami. Avšak, eyerim nenesie žiadnu zodpovednosť za konanie tretích strán.

Zhromažďovanie, spracovanie a využívanie osobných údajov

Termín “osobné údaje” reprezentuje všetky informácie, ktoré uvádzate na webovej stránke eyerim a ktoré umožňujú osobnú identifikáciu.

V prípade, že uskutočníte nákup na našom e-shope, vaše osobné informácie budú zhromaždené za účelom poskytnutia tovaru, ktorý si u nás objednávate. Tieto údaje môžu zahŕňať vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, telefonický kontakt.

eyerim zhromažďuje, uchováva a spracováva osobné údaje bez vášho výslovného súhlasu v súlade s požadovanými právne platnými predpismi, ktoré sú považované za nevyhnutné na splnenie zmluvne dohodnutých servisných povinností medzi eyerim a vami, zákazníkom.

Akékoľvek ďalšie zhromažďovanie, spracovávanie a využívanie osobných údajov bude podrobené vášmu schváleniu.

Prenos osobných údajov

Všetky informácie zaznamenané nami budú považované za výhradne dôverné za akýchkoľvek okolností, a môžu byť zdieľané s tretími stranami iba v nasledujúcich situáciach:

  • Použitie vašej e-mailovej adresy za účelom kontaktovania vás ohľadom akýchkoľvek problémov s vašou objednávkou realizovanou na našej webovej stránke.
  • Predloženie vašich platobných údajov vybraným finančným inštitúciám za účelom spracovania vašej platobnej transakcie za nákup vo vašom mene.
  • Predloženie údajov o vašej doručovacej adrese prepravnému partnerovi, ktorý zodpovedá za doručenie vašej objednávky.
  • Ak to vyžaduje zákon, (tj. eyerim sa podriaďuje právoplatným súdnym príkazom), sme povinní sprístupniť osobné údaje polícii alebo akýmkoľvek činným orgánom.

Spoločnosť eyerim nie je oprávnená poskytovať zákaznícke údaje tretím stranám bez povolenia zákazníka.

Newsletter

Zaškrtnutím poľa „súhlasím so zasielaním informačných emailov“ dobrovoľne udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov (ust. § 11 ZnOOÚ) v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa na doručenie tovaru, adresa na vystavenie faktúry, telefónne číslo, e-mail v IS Marketing predávajúceho.

Predávajúci bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom zasielania marketingových ponúk, newsletter, informácií o produktoch a produktových novinkách e-shopu www.eyerim.sk, a to najviac po dobu piatich rokov od udelenia súhlasu alebo po dobu piatich rokov od posledného nákupu prostredníctvom e-shopu www.eyerim.sk, podľa toho čo nastalo neskôr.

Súhlas a zrušenie súhlasu

V prípade, že nám poskytnete vaše osobné údaje za účelom dokončenia transakcie, overenia platobnej karty, zrealizovania objednávky, vybavenia doručenia alebo vrátenia tovaru, považujeme váš súhlas so zhromaždením a spracovaním týchto informacií spoločnosťou eyerim za vzťahujúci sa výhradne na daný špecifický účel.

V prípade, že vás požiadame o vaše osobné údaje z dôvodu vedľajších účelov (napr. e-mail marketing), budeme vás buď priamo žiadať o váš súhlas alebo vám poskytneme možnosť odmietnutia.

Každý uživateľ našej webovej stránky má možnosť kedykoľvek odvolať tento súhlas s okamžite nadobudnutou platnosťou bez udania dôvodu prostredníctvom kontaktovania nás e-mailom na kontakt@eyerim.sk.

Zhromažďovanie iných ako osobných údajov

Za účelom zdokonaľovania našich služieb, eyerim využíva HTTP cookies (male časti dát uložené vo vašom webovom prehliadači). Cookie súbory neobsahujú osobné údaje a nemáte možnosť ich identifikovať. Cookies môžu byť deaktivované v nastaveniach vášho prehliadača.

Právo na informácie

Každý zákazník má právo žiadať o informáciu, ktoré osobné údaje boli uložené na stránke eyerim a má právo žiadať o zmenu alebo odstránenie daných údajov bez akéhokoľvek poplatku.

Platba a ochrana dát

eyerim využíva 256-bitovú SSL (Secure Socket Layer) šifrovaciu technológiu v priebehu spracovávania vašich platobných detailov. Potencionálne prelomenie 256-bitovej SSL šifry sa odhaduje na minimálne 1miliardu rokov, a je štandardom v priemysle.

Dodatky

Vzhľadom na náš neustály vývoj, naše rozširovanie sa a zmeny v zákonoch, naše predpisy spracovaní dát sa budú taktiež vyvíjať. eyerim si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svoje zásady ochrany súkromia. Zmeny sa prejavia ihneď po ich aplikovaní na internetových stránkach.

Dúfame, že sa nám podarilo odpovedať na všetky otázky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov. V prípade požadovania doplňujúcej spätnej väzby, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese kontakt@eyerim.sk.